Bio Ortopeda - Terapie Biologiczne, ul. Kupiecka 32b, Zielona Góra, tel.: 575 177 007

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO E-MAILA

  1. Niniejszy e-mail przeznaczony jest wyłącznie dla odbiorcy. E-mail może zawierać wiadomość poufną, a także  informacje, załączniki o poufnym charakterze. Nie zezwala się na  jego bezprawne odczytywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten e-mail przez pomyłkę, prosimy skasować go i skontaktować się z nami drogą e-mail: info@bioortopeda.pl lub drogą tradycyjną na adres: Bio Ortopeda Sp. z o.o., ul. Kupiecka 32B, 65-001 Zielona Góra, NIP 929-186-03-89.
  2. Każdy dostęp do Państwa wiadomości e-mail lub odpowiedzi od podmiotów innych niż odbiorca  wynika wyłącznie z bezpieczeństwa informacji lub ciągłości naszej pracy. W przypadku kierowania do nas korespondencji poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji dotyczącej lub niedotyczącej  usług świadczonych  przez nas lub na naszą rzecz, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji dot. tej korespondencji oraz w celu zrealizowania zadań wynikających z treści korespondencji. Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.bioortopeda.pl bądź na Państwa prośbę zostanie on wysłany e-mailem.