Bio Ortopeda - Terapie Biologiczne, ul. Kupiecka 32b, Zielona Góra, tel.: 575 177 007

Angel System / Komórki macierzyste

 

Terapia komórkami macierzystymi już dostępna w Zielonej Górze! Zapewniamy najnowszą technologię separacji komórek macierzystych – Angel System®.

Wypróbuj nowe osiągnięcia biologii molekularnej i pozwól swojemu organizmowi odbudować uszkodzenie tkanek.
arthrex angel system

Angel System® – Komórki Macierzyste – Zielona Góra

Angel System® to gwarancja najlepszego na świecie separowania komórek macierzystych – hematopoetycznych i mezenchymalnych. Tylko ten separator zapewnia uzyskanie jak największego skoncentrowania nieuszkodzonego preparatu.

Angel System® umożliwia separację komórek macierzystych, pochodzących ze szpiku kostnego lub płytek krwi. To właśnie leczenie komórkami macierzystymi i płytki krwi pomagają w regeneracji po urazach mięśni, chrząstek i ścięgien.

Tę ekskluzywną terapię leczniczą stosują największe gwiazdy!

Dlaczego warto wybrać Angel System®?

  • Bezpieczeństwo – proces uzyskiwania koncentratu jest w pełni zautomatyzowany.
  • Zaawansowanie technologiczne – Angel System® jest bezkonkurencyjny na świecie w kwestii obróbki szpiku kostnego.
  • Komfort i widoczne efekty – odczuwalny rezultat już po pierwszym zabiegu.
  • Szybka regeneracja.
  • Separacja i koncentracja – zautomatyzowany system separacji zapewnia powtarzalność stopnia koncentracji komórek. Jest to rewolucyjna technologia, dająca szansę na regenerację uszkodzonych tkanek. Inne systemy wykorzystują bardzo małą ilość krwi i bazują na metodzie namnażania, przez co efekty końcowe procesu (stężenie komórek) nie są przewidywalne.

 

leczenie komórkami macierzystymi

Angel System® służy również do obróbki krwi, dzięki czemu można odseparować z niej czyste płytki krwi – czynniki wzrostu (PRP). Stosownie separatora Angel® daje szansę uzyskania największej koncentracji PRP.

Angel + szpik = komórki macierzyste

Angel + krew = wysoko skoncentrowane PRP

 

Uwaga, wskazania:

  • Zaawansowana artroza (choroba zwyrodnieniowa stawów), w szczególności stany ostre z ubytkami chrząstki stawowej.
  • Chondromalacja chrząstki stawowej.
  • Uszkodzenia mięśni i/lub ścięgien.
  • Uszkodzenie tkanek wymagających odbudowy.

Mezenchymalne komórki macierzyste (MKM) mają zdolność tworzenia różnych typów komórek będących częścią tkanek szkieletowych (np. kości, chrząstki, tłuszcz). Leczenie komórkami macierzystymi chorób tkanki chrzęstnej lub kości wciąż poddawane jest badaniom naukowym. Niektóre badania koncentrują się także na innej grupie chorób, lecz dotychczas nie zaakceptowano jeszcze podstaw naukowych takich badań.

Bio Ortopeda jest jedynym ośrodkiem w Polsce zachodniej zapewniającym dostępność do separowanych komórek macierzystych

Komórki macierzyste mogą być pobierane przede wszystkim ze szpiku oraz krwi pępowinowej. Jako pierwotne i niewyspecjalizowane, komórki macierzyste umożliwiają leczenie wielu chorób – głównie hematologicznych i onkologicznych. Komórki znajdujące się w każdym organizmie dojrzewają oraz różnicują się na wyspecjalizowane komórki, by po upływie określonego czasu obumrzeć. Komórki macierzyste są jeszcze niezróżnicowane i mają zdolność do dojrzewania, podziału i tworzenia komórek wyspecjalizowanych Komórki macierzyste pobierane z krwi pępowinowej mogą być wykorzystane nawet po kilkudziesięciu latach przechowywania. Jest to jednak rozwiązanie, na które można zdecydować się podczas porodu.

Nie znaczy to jednak, że leczenie komórkami macierzystymi można przeprowadzić wyłącznie u osób, których krew zmagazynowano wcześniej. W przypadku osób dorosłych pobranie można przeprowadzić również z różnych lokalizacji, a do najważniejszych zalicza się szpik kostny. Wśród komórek znajdujących się w szpiku kostnym wyodrębnić można również mezenchymalne komórki macierzyste.

Leczenie komórkami macierzystymi choroby zwyrodnieniowej stawów oraz chorób mięśni i ścięgien to metoda, z którą już od kilku lat wiązane są bardzo duże nadzieje. Mezenchymalne komórki macierzyste tworzą wyspecjalizowane komórki znajdujące się w tkankach szkieletowych. Dzięki temu mogą być wykorzystywane jako narzędzie dla regeneracji tkanek. W przypadku chorób mięśni oraz stawów może dojść do stopniowej degeneracji. Całkowite zniszczenie stawu wymaga wszczepienia endoprotezy.

Zanim jednak do tego dojdzie, postępujące zniszczenia mogą być spowolnione poprzez leczenie komórkami macierzystymi. W ten sposób możliwa jest również rekonstrukcja uszkodzonych wiązadeł więzadeł oraz ścięgien. W przypadku korzystania z komórek macierzystych pochodzących od pacjenta konieczne jest przeprowadzenie koncentracji ich namnażania, ponieważ osoby dorosłe posiadają w swoim organizmie mniej komórek macierzystych. Wykorzystanie specjalistycznego separatora pozwala na uzyskanie komórek macierzystych ze szpiku oraz płytek krwi.

Menzechymalne komórki macierzyste (MKM), w j. ang. Mesenchymal Stem Cells (MSC), zdolne są do tworzenia różnych typów komórek, wchodzących w skład tkanek szkieletowych, takich jak chrząstki, kości lub tłuszcz. Potencjalne użycie MKM w leczeniu chorób kości lub tkanki chrzęstnej wciąż podlega badaniom naukowym. Część prowadzonych badań skoncentrowana jest na innej grupie schorzeń, lecz brak jeszcze powszechnie zaakceptowanych podstaw naukowych w takich badaniach.

Jakie możliwości mają mezenchymalne komórki macierzyste?

MKM stanowią przykład tkanki, a zarazem „dorosłych” komórek macierzystych. Ich podstawową cechą jest multipotencja, czyli zdolność do różnicowania się w większą liczbę gatunków wyspecjalizowanych komórek, znajdujących się w ludzkim organizmie. MKM tworzone są przez wiele takich komórek obecnych w tkankach szkieletowych. Stąd też możliwe zróżnicowanie w chondrocyty, osteoblasty lub adypocyty, czyli odpowiednio komórki chrząstek, kości i tłuszczu. Każda spośród komórek ma swoją unikalną funkcję, strukturę i kształt.

Początkowe wyniki badań wskazują, że MKM posiadają zdolność do różnicowania się w inne typy komórek, nienależących do szkieletowych, takie jak nerwowe, mięśnia sercowego, wątroby lub śródbłonka (tworzących wewnętrzne warstwy naczyń krwionośnych). Jednakże nie są to w pełni potwierdzone stwierdzenia – jest to wynik fuzji nowo powstałych komórek z wyspecjalizowanymi, co mogło doprowadzić do nieprawdziwego wnioskowania nt. zdolności MKM. Ponadto wiele wyników badań zostało wypaczonych przez dodawanie do laboratoryjnej hodowli komórek zróżnicowanych komórek chemicznych.

Potwierdzone: MKM różnicują się w komórki chrząstek, kości i tłuszczu.

Niepotwierdzone: MKM mogą tworzyć inne komórki w organizmie.

Gdzie znajdywane są komórki macierzyste?

Pierwsze MSC zostały znalezione w szpiku kostnym. Od tego czasu wielokrotnie twierdzono, że komórki te istnieją także w wielu innych tkankach, takich jak krew pępowinowa, tkanka tłuszczowa oraz mięśnie. Wciąż nie stwierdzono jednak pokrewieństwa komórek pochodzących z innych tkanek niż te ze szpiku.

Źródło: www.eurostemcell.org/pl/

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Skorzystaj z formularza

Zadzwoń 575 177 007